06 d’octubre, 2014

Primer reciclatge de Professors del curs 2014-2015 a l’Escola de Judo R. Ortega

 El dissabte dia 4 d’octubre, s’ha fet a Madrid, a la Escola de Judo R. Ortega el primer reciclatge d’aquest curs 2014-2015 dirigit per el Mestre Director d’aquesta Escola D. Rafael Ortega.
 El nostre mestre Antoni Obrador, ha assistit a aquest curs per posar-se al dia de tots els programes que tindran els nostres nins i nines durant aquest trimestre, com tots ja sabeu aquest reciclatges es fan els tres  trimestres per revisar cada un dels  programes tècnics per els diferents  grups de nins-nines i adults. Aquest encontre serveis per canviar impressions experiències fer correccions  i millorar l’ensenyança per a tots  els nostres alumnes.
 Enhorabona i gracies a tots.
 Aquí teniu el enllaç per veure el comentari del Mestre Ortega: